Obra Hidràulica
Projecte CovarianProjecte CovarianObra Hidràulica

Projecte Covarian

Projecte Covariance CTM2010-19709, UPC Treballs d’instal·lació de fondejos i boia a la Costa de Badalona per a la UPC, Universitat Politècnica de Catalunya.