Servicio de buceo profesional

Treballs en Saturació

INSTALSUB és la primera empresa d’àmbit nacional que ha realitzat treballs subaquàtics en saturació en solitari.

La tècnica de saturació en submarinisme professional es basa en mantenir als submarinistes submergits en cambres pressuritzades que els mantenen a la mateixa pressió que tenen fora de la cambra hiperbàrica.

Això els permet romandre llargs períodes en profunditat per a realitzar projectes de llarga durada que sense aquesta tècnica serien gairebé impossible de realitzar per la seva alta complexitat.

Aquest tipus d’operacions es duen a terme amb unes grans mesures de seguretat, realitzades per professionals experts en el camp hiperbàric.

Treballs realitzats a Saturació

Garantint l’èxit i els resultats ràpids gràcies a la tècnica de busseig en saturació, aconseguint incrementar l’eficàcia del treball.

Què són els treballs realitzats en saturació?

Operacions de reparació i manteniment en grans estructures hidràuliques, utilitzant la tècnica de busseig en saturació per aconseguir resultats més ràpids de manera segura.

Un gran problema del busseig convencional és que el bus ha de pujar per etapes a la superfície per evitar danys a la seva salut. Tot i això, el busseig en saturació soluciona aquest inconvenient.

Alguns dels avantatges d’aquesta tècnica inclouen:

Menor temps de treball

El bus pot romandre en càmeres pressuritzades amb un constant subministrament de gasos essencials com a oxigen, nitrogen i hidrogen. D’aquesta manera, es poden mantenir submergits a grans profunditats i de manera segura fins a culminar la feina.

Major seguretat per als bussejadors

L’ascens a la superfície des de grans profunditats és un procés delicat que ha de ser realitzat per etapes, per aconseguir una descompressió adequada i evitar problemes de salut.

Com que amb el busseig en saturació és possible romandre sota l’aigua durant tota l’operació, el bus no és posat en risc realitzant múltiples ascensos a la superfície.

Major disponibilitat per a operacions

El busseig en saturació permet ampliar el tipus de treballs realitzats pels bussos, donant-los les eines necessàries per poder treballar de forma segura i eficaç en estructures hidràuliques a alta mar, o en embassaments i preses de grans dimensions.