Trabajos en Espacios confinados

Treballs en Ambients Hostils

El nostre personal està qualificat i té experiència treballant en espais confinats on els mitjans d’entrada i sortida són limitats, comptant amb poca ventilació natural i no aptes per ser ocupats per éssers humans de forma contínua.

Aquesta experiència no només es limita a espais subaquàtics, també inclou altres espais i ambients hostils; particularment aquells on l’atmosfera és irrespirable i requereixin equips especials per fer els treballs d’inspecció, manteniment i reparació.

Els nostres tècnics són especialistes en realitzar tota mena de feines en canonades o estades de difícil accés, espais confinats i diversos ambients hostils.

A més, el professionalisme de l’equip permet treballar ràpidament, mantenint la calma sense importar la dificultat de l’operació o les circumstàncies adverses i garantint la qualitat i l’èxit del treball a realitzar.

Treballs en Espais confinats

Els nostres tècnics han realitzat nombroses operacions dins d’espais petits i canonades amb èxit.

Què són els treballs en espais confinats o ambients hostils?

Són totes aquelles operacions dutes a terme dins de llocs que suposin un desafiament per entrar-hi o sortir-ne. Aquest tipus de treball inclou tasques d’inspecció per buscar falles i manteniment i reparació d’aquestes estructures.

De vegades, aquests llocs poden posar en risc la seguretat dels treballadors, ja que estan exposats a diversos tipus d’accidents com quedar-se encallats.

El poc espai per maniobrar també incrementa la dificultat de la feina, requerint tècnics que estiguin completament preparats i siguin capaços de treballar sota qualsevol circumstància.

Igualment, la complexitat d’aquests ambients pot suposar una càrrega psicològica per als treballadors en sotmetre’ls a situacions d’estrès i ansietat per l’espai limitat.

Treballs en espais confinats

Aquests treballs inclouen labors com a soldadures i reparacions en tot tipus d’espais confinats, generalment dins de canonades.

Això no obstant, aquests espais no sempre estan submergits sota aigua, també poden estar sota terra o ubicats a l’aire lliure.

Treballs en ambients hostils

Operacions en ambients que no són aptes per a la vida humana o que suposen un perill per al personal treballant-hi. Aquests treballs inclouen tasques de reparació i manteniment a llocs amb aigües contaminades, llocs amb poca visibilitat o treballs subaquàtics a grans profunditats amb una alta pressió atmosfèrica.