Obra Hidraulica

Treballs d'obra hidràulica

INSTALSUB gaudeix d’una llarga experiència en reparacions i manteniment en obres hidràuliques com a obres de protecció del llit marí i reparació d’emissaris. El seu equip de tècnics i enginyers posseeix un ampli coneixement sobre el comportament i el funcionament d’una gran diversitat d’estructures hidràuliques, tornant-se un equip d’experts capaços d’afrontar qualsevol operació sense importar la situació ni l’estructura que cal reparar.

Gràcies a l’equipament d’alta tecnologia que tenen, són capaços de treballar en tot tipus d’obres, cobrint des d’operacions a alta mar a grans profunditats i preses, fins a operacions a platges i molls.

El treball de INSTALSUB en obres hidràuliques inclou la realització d’inspeccions de les obres i instal·lar proteccions catòdiques a canonades. En cas que sigui necessari, també compten amb experts encarregats de realitzar operacions de demolició de manera segura.

Treballs realitzats d'obra hidràulica

Realitzem operacions professionals en estructures subaquàtiques dutes a terme de manera precisa i eficaç.

Què són els treballs d'obra hidràulica

Es refereix a totes les operacions efectuades en estructures subaquàtiques o en contacte amb l’aigua, incloent-hi tasques d’avaluació, reparació i demolició.

Totes les obres hidràuliques necessiten inspeccions rutinàries per assegurar el funcionament correcte dels equips i estructures, així com evitar possibles complicacions sense diagnosticar com a resultat de la corrosió aquàtica o altres factors. D’aquesta manera, es garanteix el funcionament continu i segur d’aquesta obra hidràulica.

D’altra banda, en cas de trobar alguna falla, l’equip de treball fa els treballs de reparació pertinents sense importar el tipus d’estructura.

Addicionalment, els treballs en obres hidràuliques també inclouen la instal·lació d’algunes estructures submarines.

Instal·lació de boies

Operacions subaquàtiques destinades a la instal·lació de boies marines amb diferents finalitats com a senyalització o funcions meteorològiques.

L’equip de bussejadors s’encarrega de fer l’ancoratge adequat de la boia al llit marí o el reemplaçament d’una boia en mal estat per una de nova.

Treballs d’instal·lació de fondeig

Instal·lació de fondejos al llit marí per a l’ancoratge de boies. En aquest tipus d’operacions, l’equip de treball s’encarrega d’avaluar el llit marí per determinar la profunditat i la ubicació de la zona on serà instal·lat el fondeig. Després, els bussos realitzen el treball d’instal·lació del fondeig al costat de la boia.