instalsub

Des de començaments dels 90

Des d’inicis dels noranta, INSTALSUB s’ha fet un lloc en el sector del busseig professional gràcies a la capacitat de treball del seu equip, a l’interès per les noves tecnologies i l’afany per innovar noves tècniques de treball relacionades amb el món del busseig o amb ambients hostils que requereixen la intervenció d’equips professionals capaços per actuar en aquests mitjans.

L’evolució com a empresa i amb el suport dels últims avenços tècnics ha permès a INSTALSUB desenvolupar la seva activitat empresarial amb entitats i companyies de diferents àmbits: marítim, d’infraestructures, científic, mediambiental. El ventall professional és més diversificat, sense perdre l’especialització en cada un dels mitjans. L’activitat professional de INSTALSUB està avalada per un rigor tècnic que preserva la seguretat en les seves intervencions garantint l’eficàcia i l’alta qualitat en els projectes.

instalsub

Les nostres instal·lacions

El nostre centre d’operacions està centralitzat dins la zona portuària del port de Barcelona ocupant una superfície d’uns 2000m2 aproximadament, on disposem de tot el material necessari per realitzar les diverses tasques encomanades dins el món subaquàtic.

Disposem d’una aula de reunió per a sessions informatives, cursos de formació i presentació de productes d’interès en el nostre camp.

El nostre magatzem està totalment equipat per a qualsevol operació de manteniment i reparació amb una secció tecnològica per als vehicles subaquàtics de control remo.

instalsub
Medios Humanos

Mitjans Humans

Bussos professionals, tècnics, Patrons, Mariners, Mecànics, Operaris de manteniment i Personal administratiu. Tots formen part del conglomerat de INSTALSUB per fer possible tots els projectes que els nostres clients ens confien.

Part important en INSTALSUB és el treball en equip. Per a nosaltres és la columna vertebral per a la realització de tots els treballs que realitzem.

Cada un de nosaltres és un valor afegit a la nostra empresa i peça clau a favor i, per als nostres clients.