La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals és una llei orgànica aprovada per les Corts Generals d’Espanya que té per objecte adaptar el dret intern espanyol al Reglament general de protecció de dades. .

Igualment, desitgem informar-vos que podreu exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o actualització de les vostres dades a través dels següents mitjans:

Cookies i emmagatzematge d’IP

S’informa igualment la usuària que per motius de control de comandes, seguretat i prevenció del frau electrònic, el nostre lloc web utilitza dispositius d’implantació de cookies i emmagatzematge d’IP, podent exercir els drets de la interessada pels mitjans i llits indicats anteriorment.

Propietat Intel·lectual.

D’acord amb les lleis que regeixen la propietat de drets intel·lectuals o altres drets similars, aquest lloc web i tots els seus elements, marques, dissenys, models, logotips, gràfics, etc. que s’hi trobin inclosa la seva recopilació, són propietat exclusiva de cadascun dels seus propietaris legals.

Les marques esmentades en aquesta web pertanyen als seus respectius propietaris, per a més informació us convidem a visitar la web official de cadascuna.

Només s’autoritza la reproducció o utilització d’una part o de la totalitat d’aquests elements amb una finalitat exclusivament informativa per a un ús personal i privat, qualsevol reproducció i utilització de còpies realitzades amb altres finalitats queden expressament prohibides. Qualsevol altra utilització constitueix un delicte de còpia fraudulenta i és sancionable segons la propietat intel·lectual, excepte autorització prèvia i escrita de INSTALSUB, l’empresa realitzadora de les fotografies i els propietaris de les marques.

Llei aplicable i jurisdicció competent.

Les vendes dels Productes de la societat INSTALSUB estan subjectes a la llei espanyola. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació, execució o resolució del contracte realitzat entre INSTALSUB i el comprador, fins i tot en cas de pluralitat dels demandats, serà, mancant acord amistós, competència exclusiva dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Protecció de dades de caràcter personal i privadesa.

Us informem que en virtut de l’Art 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, les dades de caràcter personal introduïdes en els diferents formularis de la web, passaran a formar part d’un fitxer automatitzat el responsable del qual és INSTALSUB amb la finalitat de gestionar les relacions comercials i contractuals amb els usuaris i compradors, així com l’enviament de promocions.