Aquestes condicions generals regulen l’ús i l’accés al lloc web o servei d’Internet que Instal·lacions Submarines Bcn S.A. (d’ara endavant INSTALSUB) amb domicili social a Moll Evaristo Fernández, s/n. 08039 Port de BARCELONA, posa a la disposició dels usuaris a través de l’adreça electrònica: https://www.instalsub.com

Objecte

El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats de INSTALSUB, els seus productes i serveis i possibilitar la realització de consultes.

Condicions d’utilització per a l’usuari

L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona o entitat, oa interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com incomplir qualsevol requisit de connexió. INSTALSUB es reserva el dret a excloure l’usuari del servei sense avís previ, ia adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per evitar les conductes i activitats indicades.

Responsabilitat

INSTALSUB no garanteix que l’accés al lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error; com tampoc no es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest lloc web sigui ininterromput, estigui lliure d’error o causi un dany a l’usuari.

INSTALSUB no es responsabilitza ni garanteix l’aprofitament de la informació, o contingut d’aquesta web site que es pogués canalitzar per a propòsits particulars i en cap cas serà responsable per les pèrdues o danys de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, com ara virus informàtics o algun altre tipus de component nociu.

INSTALSUB no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts, productes i serveis oferts o prestats a través del seu portal per terceres persones o entitats, en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a l’anterior es puguin produir per:

 • Absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud o suficiència.
 • Incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals.
 • Incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació.
 • Infracció dels drets dels consumidors i usuaris.
 • Infracció dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.
 • Infracció del dret a la protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones.
 • En general l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

INSTALSUB tampoc no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de INSTALSUB.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
 • Ús indegut o inadequat de les pàgines web de INSTALSUB.
 • Errors de seguretat, o navegació produïda per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

INSTALSUB no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de INSTALSUB mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals es accediu mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de INSTALSUB oa qualsevol de les vostres pàgines web, ni d’informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de INSTALSUB, llevat d’autorització expressa d’aquest últim..

Modificacions

INSTALSUB es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a aquesta seu web, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització, així com la facultat d’efectuar totes les modificacions en la configuració o presentació del web estime oportuns, en qualsevol moment i sense previ avís.

La informació continguda a la pàgina web és la vigent a la data de la seva última actualització i els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant.